Word lid

LID WORDEN VAN PLATFORM BUSINESS MEDIATION

Het lidmaatschap staat open voor gespecialiseerde mediators met ruime ervaring en een achtergrond die aansluit bij de zakelijke markt, voor legal counsel, eindverantwoordelijke juristen en deskundigen op het gebied van business mediation.

Vanuit deze geledingen en via Platform Business Mediation worden de krachten op het gebied van business mediation gebundeld. De aangesloten leden onderschrijven en ondersteunen de doelstellingen van Platform Business Mediation en voldoen aan de gestelde lidmaatschapsvereisten.

LIDMAATSCHAPSVEREISTEN

Het gewone lidmaatschap van Platform Business Mediation staat open voor natuurlijke of rechtspersonen die

  • (MfN)registermediator zijn en van wie de mediationpraktijk minimaal voor 50% bestaat uit
    business mediations; of
  • een mediationopleiding hebben genoten en substantiële ervaring of deskundigheid hebben op het gebied van business mediation; of
  • de functie van general counsel of eindverantwoordelijk jurist bekleden; of
  • een onderneming zijn die business mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïncorporeerd (niet zijnde een onderneming die mediation als dienst verleent).

Daarnaast kunnen Buitengewone Leden of Leden van Verdienste worden benoemd. Buitengewone Leden hebben blijk gegeven van bijzondere belangstelling en/of deskundigheid op het gebied van business mediation. Leden van Verdienste hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor Platform Business Mediation.
Het bestuur beslist over de toelating als lid. 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden bij het bestuur. Na invulling van het onderstaand aanmeldformulier zal de aanvraag zo snel mogelijk worden behandeld. Het bestuur kan eventuele aanvullende informatie opvragen.

Zodra de aanvraag is behandeld ontvangt u schriftelijk bericht of u bent toegelaten. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als gewoon lid betaalt u per jaar een vastgestelde contributie. Meer informatie over het lidmaatschap en wat daarmee samenhangt kunt u lezen in de artikelen 5 t/m 14 van onze statuten.

Het aanmeldformulier kunt u ingevuld versturen naar info@platformbusinessmediation.nl.