Seven keys door Manon Schonewille

Seven keys door Manon Schonewille

Aansluitend aan de ALV geeft Manon Schonewille een inleiding over het internationale project “The 7 Keys to Unlock Mediation’s Golden Age”, waarover hier meer te lezen is: https://www.mediate.com/Mediation2020/pg308.cfm.

Na een samenvatting van de learnings, trends, en een korte conclusie van elk van de keys is vervolgens in 5 breakoutrooms gewerkt met één van de volgende keys: 1. Mediative leadership,  2. Next generation, 3. Brain, 4. Profession/Code of Disclosure, 4. Deal Mediation en besproken:

  1. Hoe is de situatie in Nederland? Is dit een sleutel voor een slot dat wij als  business mediators in Nederland nog niet hebben kunnen openen?
  2. Zo ja, hoe is deze sleutel passend te maken voor de Nederlandse situatie? Suggesties hiervoor?
  3. Is dit iets voor PBM om op te pakken?

Daarna volgende een plenaire terugkoppeling van elk van de 5 groepen. De conclusie was dat deze onderwerpen (en mogelijk ook andere keys) zeker interessante thema’s zijn om verder in PBM-verband uit te diepen.

Wie interesse heeft om zich in 1 of meer keys te verdiepen wordt verzocht dit aan Monique te laten weten per e-mail. Ook de PBM-leden die niet aanwezig konden zijn bij de ALV en de presentatie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Het idee is om bij interesse in het najaar informele subgroepen te vormen die zich buigen over de vraag hoe een key voor de Nederlandse situatie passend gemaakt kan worden om business mediation te stimuleren, en of dit in PBM-verband kan of dat hier een taak voor de vereniging weggelegd is.

Eind van dit jaar kunnen dan de bevindingen met aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen van de subgroepen met de overige leden gedeeld worden.

Gerelateerde Blogs

ALV en Winterdiner

Events voor leden platform

Op woensdag 14 december vond het eerste Winterdiner van het platform plaats in Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen. Gestart werd met de ALV waarin o.a. de begroting 2023, het aftreden van Arnaud...

Mediation in een veranderende samenleving naar voorjaar 2023

Events voor leden platform

SYMPOSIUM Mediation in een veranderende samenleving  Het bestuur van Platform Business Mediation deelt mede dat om verschillende redenen – o.a. op het laatst mindere beschikbaarheid van sprekers en...