Seven keys door Manon Schonewille

Seven keys door Manon Schonewille

Aansluitend aan de ALV geeft Manon Schonewille een inleiding over het internationale project “The 7 Keys to Unlock Mediation’s Golden Age”, waarover hier meer te lezen is: https://www.mediate.com/Mediation2020/pg308.cfm.

Na een samenvatting van de learnings, trends, en een korte conclusie van elk van de keys is vervolgens in 5 breakoutrooms gewerkt met één van de volgende keys: 1. Mediative leadership,  2. Next generation, 3. Brain, 4. Profession/Code of Disclosure, 4. Deal Mediation en besproken:

  1. Hoe is de situatie in Nederland? Is dit een sleutel voor een slot dat wij als  business mediators in Nederland nog niet hebben kunnen openen?
  2. Zo ja, hoe is deze sleutel passend te maken voor de Nederlandse situatie? Suggesties hiervoor?
  3. Is dit iets voor PBM om op te pakken?

Daarna volgende een plenaire terugkoppeling van elk van de 5 groepen. De conclusie was dat deze onderwerpen (en mogelijk ook andere keys) zeker interessante thema’s zijn om verder in PBM-verband uit te diepen.

Wie interesse heeft om zich in 1 of meer keys te verdiepen wordt verzocht dit aan Monique te laten weten per e-mail. Ook de PBM-leden die niet aanwezig konden zijn bij de ALV en de presentatie zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Het idee is om bij interesse in het najaar informele subgroepen te vormen die zich buigen over de vraag hoe een key voor de Nederlandse situatie passend gemaakt kan worden om business mediation te stimuleren, en of dit in PBM-verband kan of dat hier een taak voor de vereniging weggelegd is.

Eind van dit jaar kunnen dan de bevindingen met aanbevelingen en mogelijke vervolgstappen van de subgroepen met de overige leden gedeeld worden.

Gerelateerde Blogs

Mediation-with-Sidestep door Eliane Dosker en Marc Ynzonides 6 september a.s.

Events voor leden platform

Op dinsdag 6 september a.s. zal een bijeenkomst over Mediation-with-Sidestep door Eliane Dosker en Marc Ynzonides bij Reuling Schutte, De Lairessestraat 137-143 in Amsterdam. De ontvangst is vanaf ...

Programma najaar 2022

Events voor leden platform

13 oktober         Symposium over “Ethiek” in mediations 24 november    2e Round table general counsel 14 december     Kerstborrel – Winterdiner