Over Platform
Business Mediation

OVER PLATFORM BUSINESS MEDIATION

Platform Business Mediation is het platform van de Vereniging Corporate & Commercial Mediation. Het doel van Platform Business Mediation is te bevorderen dat er gebruik wordt gemaakt van mediation en de inzet van mediationvaardigheden en technieken voor het oplossen van zakelijke geschillen. Daarnaast zet Platform Business Mediation zich in voor verbetering van de kwaliteit van business mediators en voor vergroting van kennis over business mediation. De leden zijn ervaren business mediators, general counsel en ondernemingen of organisaties die business mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïncorporeerd.

DOELSTELLINGEN PLATFORM BUSINESS MEDIATION

De Vereniging Corporate & Commercial Mediation is ontstaan uit de fusie van de Vereniging Corporate Mediation (VCM) en de Vereniging Zakelijke Mediation (ZAM) per 1 januari 2021. Via Platform Business Mediation stelt zij zich ten doel:

 • het bevorderen, in de breedste zin van het woord, van mediation en de toepassing van
  mediationvaardigheden en technieken voor het voorkomen en oplossen van geschillen binnen
  en/of tussen ondernemingen, overheden en instellingen;
 • de profilering, (kwaliteits)bevordering en deskundige beroepsuitoefening van business
  mediation; en
 • het uitdragen, bevorderen en implementeren van business mediation, zowel nationaal als
  internationaal.

BEREIKEN DOELSTELLINGEN

Platform Business Mediation wenst zijn doelstellingen te bereiken door:

 • het organiseren van intervisie en studiebijeenkomsten, en andere activiteiten;
 • het verstrekken van informatie aan de leden en aan derden;
 • het fungeren als spreekbuis van de leden;
 • het leggen van contacten met andere business mediators, legal counsel en
  eindverantwoordelijke juristen, zowel nationaal als internationaal;
 • het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderzoek over zaken die van
  belang kunnen zijn voor business mediation;
 • het bieden van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking
  tot business mediation;
 • het creëren, in stand houden en uitbouwen van een netwerk van en voor de leden;
 • het voeren van een beeld- en woordmerk ter onderscheiding van de diensten van het Platform
  Business Mediation en haar leden;
 • het stimuleren en het doen van wetenschappelijk onderzoek, publicaties en kennisontwikkeling
  met betrekking tot business mediation;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur Platform Business Mediation

LEDEN VAN PLATFORM BUSINESS MEDIATION

Platform Business Mediation vormt een netwerk van en voor ervaren business mediators, natuurlijke – of rechtspersonen met substantiële praktijkervaring of deskundigheid op het gebied van business mediation, general counsel, eindverantwoordelijke juristen binnen ondernemingen of organisaties en ondernemingen die business mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïncorporeerd.