Mediation-with-Sidestep door Eliane Dosker en Marc Ynzonides 6 september a.s.

Mediation-with-Sidestep door Eliane Dosker en Marc Ynzonides 6 september a.s.

Op 6 september jl. vond bij Reuling Schutte in Amsterdam de bijeenkomst over Mediation-with-Sidestep gegeven door Eliane Dosker en Marc Ynzonides plaats.

Mediation-with-Sidestep

Wat zakelijke partijen wel weerhoudt van het aangaan van mediation is de onzekerheid of mediation wel tot een oplossing gaat leiden. Die onzekerheid kan voortvloeien uit geschilpunten die in het uiterste geval een beslissing door een derde vergen. Tegen deze achtergrond breken sprekers een lans voor een concept dat zij – met Eva Schutte en Lenka Hora Adema – Mediation-with-Sitestep zijn gaan noemen. Stuiten partijen en de mediator op een dergelijk geschilpunt waar zij in het kader van de mediation niet uitkomen, dan wordt dat geschilpunt voorgelegd aan een derde. Daarbij zijn vanzelfsprekend verschillende routes denkbaar. Sprekers verkennen de mogelijkheden en gaan graag met de zaal in discussie over de praktische toepassingen van een dergelijk concept.

Een interactieve, enthousiaste en lerende bijeenomst, welke werd afgesloten met een heerlijke borrel in de tuin.

Gerelateerde Blogs

ALV en Winterdiner

Events voor leden platform

Op woensdag 14 december vond het eerste Winterdiner van het platform plaats in Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen. Gestart werd met de ALV waarin o.a. de begroting 2023, het aftreden van Arnaud...

Mediation in een veranderende samenleving naar voorjaar 2023

Events voor leden platform

SYMPOSIUM Mediation in een veranderende samenleving  Het bestuur van Platform Business Mediation deelt mede dat om verschillende redenen – o.a. op het laatst mindere beschikbaarheid van sprekers en...