Algemene Leden Vergadering 17 juni

Algemene Leden Vergadering 17 juni

Arnaud Booij – voorzitter (mede-voorzitter Ruud van Herpen is verhinderd) –  opent op 17 juni jl. de eerste Algemene Leden Vergadering van het Platform. Deze werd wederom digitaal gehouden.

De voorzitter doet verslag van de bestuurswerkzaamheden en geeft een toelichting op het programma 2021 en penningmeester Edward Dijxhoorn belicht de financiën en de commissies.

Benoeming bestuursleden; het bestuur zal qua samenstelling van acht naar zes personen gaan. Een aantal bestuursleden gaf aan te willen stoppen en in deze vergadering wordt afscheid genomen van  Emilie van Rijckevorsel, Marina de Kort, Rob Huijten en Martin Fischer. Zij worden bedankt voor alles wat zij hebben gedaan voor al het werk (o.a. tijdens en na de fusie).

Het bestuur heeft gezocht naar twee nieuwe bestuursleden en stelt Eva Knipschild en Tanja Wilmink voor. Nadat beiden zichzelf kort hebben geïntroduceerd stemt de ALV in met de benoeming van beide nieuwe bestuursleden.

Gerelateerde Blogs

ALV en Winterdiner

Events voor leden platform

Op woensdag 14 december vond het eerste Winterdiner van het platform plaats in Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen. Gestart werd met de ALV waarin o.a. de begroting 2023, het aftreden van Arnaud...

Mediation in een veranderende samenleving naar voorjaar 2023

Events voor leden platform

SYMPOSIUM Mediation in een veranderende samenleving  Het bestuur van Platform Business Mediation deelt mede dat om verschillende redenen – o.a. op het laatst mindere beschikbaarheid van sprekers en...