Algemene Leden Vergadering 17 juni

Algemene Leden Vergadering 17 juni

Arnaud Booij – voorzitter (mede-voorzitter Ruud van Herpen is verhinderd) –  opent op 17 juni jl. de eerste Algemene Leden Vergadering van het Platform. Deze werd wederom digitaal gehouden.

De voorzitter doet verslag van de bestuurswerkzaamheden en geeft een toelichting op het programma 2021 en penningmeester Edward Dijxhoorn belicht de financiën en de commissies.

Benoeming bestuursleden; het bestuur zal qua samenstelling van acht naar zes personen gaan. Een aantal bestuursleden gaf aan te willen stoppen en in deze vergadering wordt afscheid genomen van  Emilie van Rijckevorsel, Marina de Kort, Rob Huijten en Martin Fischer. Zij worden bedankt voor alles wat zij hebben gedaan voor al het werk (o.a. tijdens en na de fusie).

Het bestuur heeft gezocht naar twee nieuwe bestuursleden en stelt Eva Knipschild en Tanja Wilmink voor. Nadat beiden zichzelf kort hebben geïntroduceerd stemt de ALV in met de benoeming van beide nieuwe bestuursleden.

Gerelateerde Blogs

Hoofd-hart-voeten bijeenkomst

Events voor leden platform

Met de zomer voor de deur gaan de luiken open. Zo zien we het graag bij de deelnemers aan onze mediations. Op 22 juni a.s. kunnen de luiken ook bij onszelf open – in een hoofd-hart-voeten bijeenkom...

ALV en lezing Marion Uitslag 18 april 2023

Events voor leden platform

Tijdens de ALV van 18 april 2023 zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd: Melinda Warmelink, Caroline Kloppers en Flip Schreurs. Eva Knipschild en Edward Dijkxhoorn blijven bestuurslid. Eva Knipschi...