Algemene Leden Vergadering 17 juni

Algemene Leden Vergadering 17 juni

Arnaud Booij – voorzitter (mede-voorzitter Ruud van Herpen is verhinderd) –  opent op 17 juni jl. de eerste Algemene Leden Vergadering van het Platform. Deze werd wederom digitaal gehouden.

De voorzitter doet verslag van de bestuurswerkzaamheden en geeft een toelichting op het programma 2021 en penningmeester Edward Dijxhoorn belicht de financiën en de commissies.

Benoeming bestuursleden; het bestuur zal qua samenstelling van acht naar zes personen gaan. Een aantal bestuursleden gaf aan te willen stoppen en in deze vergadering wordt afscheid genomen van  Emilie van Rijckevorsel, Marina de Kort, Rob Huijten en Martin Fischer. Zij worden bedankt voor alles wat zij hebben gedaan voor al het werk (o.a. tijdens en na de fusie).

Het bestuur heeft gezocht naar twee nieuwe bestuursleden en stelt Eva Knipschild en Tanja Wilmink voor. Nadat beiden zichzelf kort hebben geïntroduceerd stemt de ALV in met de benoeming van beide nieuwe bestuursleden.

Gerelateerde Blogs

PBM (vervolg-)onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation

Events voor leden platform, Kennis over Business Mediation

De vereniging voor zakelijke mediation, Platform Business Mediation (PBM), is in samenwerking met het Montaigne Centrum van de Universiteit Utrecht bezig met een (vervolg-)onderzoek naar de kansen ...

Winterdiner 13 december

Events voor leden platform

Op woensdag 13 december zal voor de 2e keer het Winterdiner worden gehouden in Driebergen in het prachtige Buitenplaats Sparrendaal. Binnenkort wordt de uitnodiging verstuurd met de informatie, maa...